Hvordan man kan forbedre sig på selvforbedring i 60 minutter

Hvordan man kan forbedre sig på selvforbedring i 60 minutter

Det perfekte budskab til en sand sogende. Men sa folger selvfolgelig sporgsmalet: Hvad betyder det? Jeg ved, at nogle vil have et meget klart svar, men for mig har det taget flere ar at berore, bevage mig vak fra og vende tilbage til budskabet … for at finde meningen for mig selv. Den dag jeg modtog verset, skrev jeg det ind og lagde det i mit meditationsrum, hvor jeg har kigget pa det hver dag siden. Men pa det seneste er det begyndt at kalde mere inderligt pa min opmarksomhed og kraver en klarere forstaelse af mig().

I sidste ende er jeg kommet til at indse denne ene satning som den mest grundlaggende ingrediens for at leve, og ordet, der altid har staet frem for mig, er “forst”. Her er rakkefolgen af tingene. I vores samfund er vi drevet af onsket om at opna – materielle ejendele, personlig prastation, fysisk perfektion … vi straber forst og vi straber hardt. Men i dette vers bliver vi ikke bedt om at “gore” forst, men om at soge.

Vi far at vide, hvor vi skal begynde.

Jeg vil gerne ga langsomt frem, ga tilbage og udforske dette enkle budskab, stykke for stykke …

Sog forst Guds rige…

Er dette svaret pa det uendelige sporgsmal: “Hvad skal jeg soge?”? Hvis ja, sa sporger jeg: “Hvad er dette “Guds rige”, som jeg soger?” Mine tanker rejser straks til et andet vers – Lukas 17:21, hvor der star: “De skal heller ikke sige: Se her! eller se der! for se, Guds rige er i jer.”

Og det er altsa ikke noget, der ligger uden for min rakkevidde, som konstant lokker mig. Det er ikke et sted eller en ting, et job eller en person, en filosofi, en idé eller et fragment af viden. Det er ikke at finde i boger eller bygninger. Det, der soges, er det guddommelige spejlbillede i mit eget vasen, det samme spejlbillede, der lever i dit og i alt andet(Lær mere om e adultfrinendfinder.com).

https://www.youtube.com/watch?v=Tjq_ljlb_oI
Det helliges bolig er ikke langere vak end vores egne hjerteslag(https://www.telegraph.co.uk/online-dating/dating-tips/dating-advice-for-men/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*