Nu kan du få din selvforbedring udført sikkert

Nu kan du få din selvforbedring udført sikkert

ZZZZZZZZZ

title:Er du herre over din skabne?
forfatter:Michael Lee
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_715.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
article::

Hvor stark er du?
Jeg sporger ikke, om du kan bare 150 lbs. vagt. Det jeg er ude efter er din karakterstyrke. Hvor modstandsdygtig er du til at holde fast i dine dromme midt i modloshedens og kritikkens rasende krafter?
Der er alt for mange mennesker, som aldrig far lov til at opleve gladen ved at opna deres onsker, fordi andres indflydelse har pavirket deres afgorende beslutninger betydeligt (og nogle gange negativt).


Er der tilfalde i dit liv, hvor andre mennesker har sagt, at du ikke skal fortsatte dine planer, fordi de aldrig vil virke? Hvad gjorde du sa? Fortsatte du dine bestrabelser, eller fulgte du bare deres befaling?
Hvis du altid holder dig til andres overbevisninger og meninger, selv om de er i modstrid med dine egne, sa piner du bare dig selv. Det er som om, du ikke har din egen mening. Du er som en skygge, der folger en andens bevagelser.
Du kan lytte til andres rad, men lad dem aldrig kontrollere dig. Hvis deres rad vil bidrage til din succes og dit velvare, sa folg dem endelig. Men hvis de vil hindre dig og aflede dig fra det, du virkelig onsker i livet, sa ma du tage stilling og forfolge dit hjertes onske.
Selvfolgelig vil der vare kritik. Men hvis du altid undgar dem, sa vil du aldrig blive virkelig lykkelig.
Som en beromt person sagde: “Der er en sikker made at undga kritik pa: Var ingenting og gor ingenting(Lær mere om e adultfrinendfinder app review mobile).

https://www.youtube.com/watch?v=VKn3_AVNB_k
Dette middel fejler aldrig.” Det er sandt nok.
Tag mit tilfalde.
Da jeg gik pa forste ar pa college, ville min far have mig til at skifte studieretning til fysioterapi, fordi det var efterspurgt i USA pa det tidspunkt. Men jeg onskede at fortsatte mine studier som revisor. Jeg stod fast pa min beslutning, og efter nogle forhandlinger gav de endelig efter.
Sa er der mit karlighedsliv. Kinesisk tradition siger, at kinesere gifter sig med deres egen slags. (Ikke for at fornarme dig) Men jeg blev vanvittigt forelsket i denne filippinske pige. Pa trods af al kritik, modloshed og harde ord (undskyld mig) forsvarede jeg min karlighed til hende. Lige nu gar vi starkt, og mine slagtninge har respekteret min beslutning.
Ser du, hvis jeg havde givet let op i et af de to scenarier, ville jeg have berovet mig selv gladen og tilfredsheden i mit liv.
Nogle gange ville andre menneskers ord skare som en kniv. Men bliv aldrig modlos. Lyt til stemmen inden i dig. Vi vil aldrig kunne tilfredsstille alle, fordi vi hver isar er unikke. Vi har vores egne sarprag og vardier. Respekt for hinandens holdninger bor opretholdes.
Nar det er sagt, vil jeg gerne efterlade dette sidste budskab, som opsummerer det hele. Folg dit hjerte, og lykken vil folge dig().
ZZZZZZZZZ

(
https://www.yourtango.com/2012154626/10-dating-tips-i-wish-i-d-followed-while-i-was-single).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*