2 Måder du kan bruge selvforbedring til at blive uimodståelig for kunderne

2 Måder du kan bruge selvforbedring til at blive uimodståelig for kunderne

Demenspatienter kan have stemmen, svinge med armene, skubbe, skubbe eller hive i ting eller personer for at give udtryk for deres irritation. Plejere skal lare at skelne agte vrede fra forvirring eller selvforsvar mod andre aggressive beboere. Vredeshandteringsterapi bor overvejes for dem, der udtrykker agte vrede pa uhensigtsmassig vis().

Nogle demente beboere kan trakke sig socialt tilbage, holde op med at tale med andre eller gestikulere ophidset, nar de er oprevet. Nogle gange er disse handlinger en reaktion pa legitime bekymringer, mens de til andre tider kan afspejle uhensigtsmassig vrede, som skal omdirigeres. Hvis personen er i stand til at forsta og reagere pa passende made over for plejere, kan han eller hun vare berettiget til terapi til vredeshandtering.

Vredeshandteringsterapi for demenspatienter

Enhver formidler eller koordinator af vredeshandteringsterapi, der arbejder med demensramte beboere, skal forsta den made, som demensramte kommunikerer pa, og de typer af udlosende faktorer, der kan trakke deres vrede frem. Dette kan krave en vis uddannelse i langtidspleje, gerontologi og demensadfard. Terapeuten kan forsoge gruppe- eller individuel terapi, afhangigt af patientens behov og evner.

I vredeshandteringsterapi kan koordinatoren forsoge at fa beboeren til at forsta konsekvenserne af vredesudbrud eller forsoge at lare beboeren at omdirigere vreden pa acceptable mader. Nogle gange onsker terapeuten maske at samarbejde med beboerens lage, socialradgiver og familie for at opna de bedste resultater. Denne type indsats kan tage lang tid og kan kun vare delvist vellykket, men ethvert fremskridt er utvivlsomt nyttigt.

Familiemedlemmer og plejere, der onsker at vide mere, kan besoge websteder som anger-management-information.com for at fa mere fyldestgorende oplysninger om, hvordan man kan handtere denne vigtige sociale og interpersonelle adfard(Lær mere om e adultfriefinder).

https://www.youtube.com/watch?v=-4fwFxTsugk
De kan ogsa kontakte lagen, plejepersonalet og socialradgiveren for at fa hjalp til at hjalpe en demenspatient gennem vredeshandteringsterapi, der kan fore til bedre resultater for beboeren og dem, der yder hans eller hendes pleje og stotte(https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/tips-for-finding-lasting-love.htm).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*